Workshop kring barn med särskilda behov

Denna workshop syftar till att du ska få med dig användbara pedagogiska verktyg för framtida vikarieuppdrag där du kan möta barn och unga i särskilda behov. Workshopen innehåller pedagogiska förhållningssätt men även diskussioner kring gemensamma egna erfarenheter. Inriktningen är i första hand mot elever på högstadiet och gymnasiet.

Föreläsare: Sylvia Vonwirth Kauffner har arbetat som gymnasielärare och specialpedagog sedan 1998.Hennes fördjupningsområden inom är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och läs – och skrivsvårigheter hos elever i högstadie- respektive gymnasieåldern.

Datum och tid: 8 mars kl 18-20. Från kl. 17.45 serveras macka och kaffe/te.

Lokal: Kontoret på Norrtullsgatan 14, ingång i.

OSA senast 5 mars.

Du som är anställd vikarie hos oss anmäler dig via länken som ligger på intranätet under menyn “Pedagoglyftet”.