Vårt samhällsansvar

Vi är mycket stolta över samarbetet med BRIS och Mentor!

Pedagogpoolen vill vara med och utveckla framtidens skola på ett hållbart sätt. Vi strävar därför efter att ständigt utveckla vår egen verksamhet på samma sätt som vi vill bidra till att utveckla våra medarbetare, elever, och kunder.

Skolan står inför många utmaningar och förändras ständigt. Vi ställer därför höga krav på oss själva när det gäller utveckling, trygghet, kvalitet och att utbilda vår personal i att vara goda förebilder.

Vi delar engagemanget för barn och unga med BRIS och Life in Mind. Därför samarbetar vi med och stödjer deras verksamhet. Samarbetet ger oss värdefull kunskap som bidrar till att förbättra vårt eget arbete och våra medarbetares möjlighet att stödja barn och ungdomar.

Vi anordnar regelbundet föreläsningar med BRIS och Life in Mind för alla Pedagogpoolens vikarier och i mån av plats, även kunder.

Våra samarbetspartners:

bris

Life in Mind - utbildning och utveckling

”Att bli sedd en enda gång av en vuxen kan förändra ett barns liv, även för de barn som har det svårt. Därför vill vi på BRIS dela med oss av våra verktyg och erfarenheter till andra vuxna som möter barn, för om vi hjälper vuxna att se barn, så hjälper vi barnen.”
Heléne Tibblin, biträdande enhetschef BRIS

”Precis som Pedagogpoolen anser vi på Life in Mind att det är viktigt med engagerade och ansvarsfulla förebilder. Genom våra återkommande föreläsningar inom HLR och Första hjälpen för Pedagogpoolens vikarier bygger vi trygghet och mod hos dessa förebilder att våga agera i en akut situation.”
Camilla Thurell, grundare av Life in Mind

 

 

    

Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Auktorisationen är en trygghet och kvalitetssäkring för våra kunder, anställda och övriga intressenter. Auktorisationen intygar bland annat att Pedagogpoolen:

  • Vi följer Bemanningsföretagens etiska riktlinjer
  • Vi har en fastställd jämställdhetsplan
  • Vi har en omfattande ansvarsförsäkring
  • Vi har tecknat kollektivavtal
  • Vi följer och håller oss ajour gällande lagar och regler i branschen och på arbetsmarknaden

Vi vill bidra till ett bättre samhälle och att hela tiden sträva efter att vara en ansvarsfull aktör.