Skolan är en plats där alla möts och alla är olika

Veckans vikarieporträtt är Elin. Hon är en av våra garantianställda vikarier. Hon är väldigt intresserad av de samhällsorienterade ämnena och språk. Elin började som vikarie eftersom hon funderar på att bli lärare.

Varför började du jobba som vikarie för Pedagogpoolen?
Jag började jobba som vikarie för Pedagogpoolen efter att jag – efter lång tid av funderingar kom fram till att jag vill jobba som lärare. Jag såg då att prova på vikarieyrket som en möjlighet att få en inblick i världen jag tänkte ge mig in på. Att jag valde för just Pedagogpoolen var för att jag hört mycket bra om Pedagogpoolen och att jag gillar att det finns flera valmöjligheter och olika grejer att prova på.

Vad gjorde du innan du började jobba på Pedagogpoolen?
Innan jag jobbade på Pedagogpoolen jobbade jag som ”front-liner” inom Sverige för UNHCR som är en organisation som hjälper människor på flykt runt om i världen. Drivet att på något vis få finnas till för människor har alltid funnits.

Hur kändes din första dag på jobbet?
Min första dag på jobbet var kaos om jag ska vara ärlig. Var stressad och nervös och tågen var försenade. Men det hör kanske till första dagen.

Vad har du fått för lärdomar från vikariejobbet?
Jag skulle säga att du på något vis ”håller dig ung” – det är en ständig påminnelse om att livet hela tiden har olika faser eftersom du möter barn och ungdomar i olika åldrar och det kan vara bra att blicka tillbaka och minnas saker från ens egna skoltid ibland. Man lär sig på så vis om livet, om människor, om sig själv.

Relevansen i att mäta människor där dem är – och inte där vissa anser att de ”borde vara. ” Det spelar ingen roll hur kunnig du är inom ett ämne så länge du inte använder verktygen rätt och når fram till eleven. Att först lista ut var eleven själv ligger är ju det viktigaste. Förstå de den förstår. Sen är de svårare som vikarie än som lärare såklart. Men insikten kring att ens egna kunskaper inte är de viktigaste – utan mer hur man använder sig till att sprida kunskap vidare.

Man lär sig massor om människor och deras olika förutsättningar. Skolan är ju det ställe till alla möts och vi alla är ju olika. Man lär sig om människors olikheter och blir kanske mer förstående. Du kanske får jobba extra med någon med speciella behov och då får du även förståelse för dem.

Man lär sig bli bekväm med att prata inför människor och ta på sig en ledarroll.

Man lär sig också kanske kring sina egna gränser. Vad man vill, kan och klarar.

Känner du att du har utvecklats som person genom jobbet?
Jag tycker man utvecklas som person eftersom man hela tiden måste ta ansvar och får inblick i människors olikheter. De gör att man hela tiden får ta del av olika perspektiv och breddar sin egen världsbild. Man får också bättre självförtroende eftersom man verkligen får öva att prata inför en grupp.

Vad är det absolut bästa med att jobba som vikarie?
Det bästa med att jobba som vikarie är att den ena dagen aldrig är den andra lik. Ibland är de väldigt utmanande men alla fantastiska människor man träffar kompenserar det.

Har du något bra tips till nyblivna vikarier?
Oj tips…jag vet inte, skulle gärna vilja ha några själv haha. Man vet kanske aldrig riktigt och kan ju inte vara lika säker som en riktig lärare när man är ny, men att bara göra sitt bästa och ta in av alla intryck och lära sig av dem.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att bli vikarie?
Till någon som funderar på att bli en vikarie skulle jag säga: KÖR! Du kommer träffa så mycket människor och lära dig saker om både dig själv, människor, skolor och pedagogik. Alla uppdrag kanske inte är din grej, men då har du i alla fall provat och något hittar du som kommer passa dig. Det är en fantastisk möjlighet.