Se barnet – om att möta barn i olika behov (fortbildning i Göteborg)

Att undervisa en klass med ett tjugotal olika individer ställer krav på vårt ledarskap som vuxna. Hur gör vi när vi inte lyckas nå fram till vissa barn och elever? När vi möter beteenden som känns svåra att hantera på ett bra sätt? När vissa barn och elever är i behov av anpassningar och stöd utöver det ”vardagliga”?

Datum: 29 april
Tid: kl. 18-19 (Fika serveras från kl. 17:30, föreläsningen börjar kl. 18)
Plats: Kronhusgatan 11, Göteborg
Anmälan: OSA senast 22 april, du som är anställd vikarie hos oss i Göteborg anmäler dig via länken som ligger på intranätet under menyn “Fortbildning”

I den här workshopen pratar vi om:
– Vad som gör att situationer med vissa barn/elever ibland inte blir som vi tänkt, och vad det kan bero på
– Hur vi kan förstå vilket bemötande som krävs från oss vuxna för att hjälpa barnet/eleven på ett konstruktivt sätt
– Hur vi kan förebygga och främja en god lärmiljö för alla barn och elever, oavsett deras olika behov

Om föreläsaren:
Lina Bodestad är leg. psykolog med sju års bakgrund inom barn- och elevhälsa som skolpsykolog i olika kommuner. Lina drivs av att använda psykologiska verktyg för att främja hälsa och undanröja hinder för lärande och utveckling. Idag driver Lina ett eget konsultbolag där hon föreläser, utbildar och skriver böcker, med teman som rör sig kring normer på olika sätt.