Vi är specialister på skola

Vi har över femton års erfarenhet av rekrytering inom skolområdet

Skolledare behöver mer tid att göra det de är bäst på – att leda och utveckla skolarbetet. Samtidigt visar våra egna undersökningar att närmare 20 % av en rektors eller förskolechefs tid går åt till att rekrytera nya medarbetare. Är det en rimlig prioritering?

Vi hjälper dig med en lyckad rekrytering
Vi har många nöjda kunder som sparat värdefull tid och energi till det pedagogiska arbetet genom att låta oss ta hand om hela eller delar av rekryteringsprocessen. Våra arbetsmetoder och vår erfarenhet gör att vi kan hitta lämpliga kandidater som passar just era behov, önskemål och kravprofil.

Vi är specialister på skola
Sedan 2001 har vi genomfört ett stort antal rekryteringar till skolbranschen inom följande tjänsteområden:

 • Skolledare (förskolechef, rektor, biträdande rektor)
 • Pedagogisk personal (lärare, specialpedagog)
 • Elevhälsovård (skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska, SYV)
 • Skoladministration, ekonomi och IT
 • Skolbibliotek
 • Skolvaktmästare

Skräddarsydda lösningar för rekrytering till skola
Vi erbjuder en helhetslösning där vi tar hand om allt från kravprofil, matchning och intervjuer till urval, referenser och utvärdering. Vill du själv hålla i trådarna kan du anlita oss för specifika delar såsom urval, referenstagning, personlighets- och färdighetstester. Du väljer själv hur involverad du vill vara i processen.

Rätt kompetens och personlighet
Vår långa erfarenhet från skolans värld ger oss en unik kunskap och erfarenhet av att hitta rätt kandidat. Samtliga personer intervjuas i flera led där vi granskar egenskaper som yrkeserfarenhet, pedagogisk kompetens och personliga egenskaper; allt för att hitta en efterlängtad medarbetare som fungerar lika bra i klassrummet som i arbetslaget.

Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess
Självklart arbetar vi efter välbeprövade och kvalitetssäkrade processer för att säkerställa att vi hittar en person som möter dina behov, både vad gäller kompetens, personlighet och motivation för den aktuella tjänsten.

Rekrytering med garanti
För oss är det självklart att du ska vara nöjd med oss som samarbetspartner och nöjd med den person som du anställer. För alla rekryteringar gäller alltid fyra månaders garanti som gör att ni tryggt kan utvärdera personen ni väljer att anställa under en prövotid.

Pedagogpoolens rekryteringstjänster

Professionell hjälp med hela eller delar av rekryteringsprocessen

Komplett rekrytering

Förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning
 • Spara värdefull tid
 • Helhetslösning

En helhetslösning där vi sköter samtliga steg i rekryteringsprocessen för att bespara dig tid och resurser till annat. Vi presenterar kandidater och under processens gång får du löpande uppdatering om rekryteringsprojektets status.

Second opinion

Förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning
 • Professionell hjälp med viktigt beslut
 • Minska risken för felrekrytering

Med rekryteringstjänsten ”second opinion” stöttar vi dig i ditt viktiga beslut om vilken kandidat som ska erbjudas anställning i syftet att minska risken för en felrekrytering. Vi genomför djupintervjuer, personlighetstester och/eller färdighetstester. Resultatet av dessa ger dig ett objektivt beslutsunderlag som hjälper dig att fatta beslut om vem som ska erbjudas den aktuella tjänsten.

Så funkar det

Ta hjälp av oss för en lyckad rekrytering

 • 1. Behov och kravprofil

  Tillsammans med en av våra rekryterare definierar ni en kravprofil för den aktuella tjänsten. Kravprofilen utgår från formella krav på kompetens men innehåller också personliga egenskaper.

 • 2. Kandidatsökning och urval

  Annons sammanställs och publiceras på vår hemsida och andra relevanta jobbkanaler. Sökning av kandidater görs parallellt i vår CV-databas. Rekryteraren gör urval bland inkomna ansökningar.

 • 3. Intervjuer, tester och referenser

  Utvalda kandidater intervjuas av vår rekryterare. Vid önskemål görs även personlighets- och färdighetstester på aktuella kandidater. Referenserna kontaktas av vår rekryterare.

 • 4. Slutkandidat och uppföljning

  Slutkandidater presenteras och kallas till intervju hos kunden. Därefter fattar kunden beslut om vem som ska erbjudas anställning. Uppföljning görs efter avslutad rekrytering både med kunden och kandidaten.

Våra nöjda kunder

Vi har över tio års erfarenhet av rekrytering inom skolområdet.

Varför välja Pedagogpoolen?

Vi är specialister på skola

Vi är sprungna ur skola som ger oss unik kunskap och erfarenhet av skolbranschen. 2001 hyrde vi ut vår första lärarvikarie och rekryterade vår första pedagog.

Vi har lång erfarenhet

I femton år har vi ägnat oss åt skolbemanning och skolrekrytering. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag – en pålitlig och trygg partner.

Våra kunder rekommenderar oss

Vi har många nöjda referenskunder inom både skolbemanning och skolrekrytering. Vi ser till att du blir nöjd. Annars tar vi vårt ansvar och har omfattande garantier.

Vi hjälper dig att spara tid

Med Pedagogpoolen får du rätt kompetens i rätt tid. Du får tid att fokusera på den pedagogiska kärnverksamheten. Vi jobbar med skolor på alla nivåer, från förskola till vuxenutbildning.

Vi brinner för skola

Vår vision är att få människor att växa och utveckla. Samtidigt vill vi varar en aktiv samarbetspartner som långsiktigt bidrar till att utveckla svenska skolan. För att lyckas med detta krävs det att vi är proffsiga och kunniga på det vi gör.

Kompetensbaserad rekrytering och tester

Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsmodell som är väl beprövad och vilar i forskning. Som kund väljer du tillsammans med rekryter­ingskonsulten ut de kompetenser/egenskaper som är viktiga för den specifika tjänsten. Fokuseringen på dessa, tillsammans med de formella kraven på kompetens och kvalifikation, löper som en röd tråd genom rekryteringsprocessens samtliga steg.

Under rekryteringsprocessens gång får du löpande information om uppdragets status. Vi kan även erbjuda möjligheten att genomföra personlighetsanalyser, som tydliggör de personliga egenskaperna kopplat till arbetsprestation.

I korthet går processen till så här:
• Behovsanalys och kravprofil
• Matchning, sökning och urval
• Kompetensbaserad intervju
• Presentation kandidat
• Kundintervju och val av slutkandidat
• Uppföljning och utvärdering

Tester som komplement

Vi erbjuder kvalificerade tester som ett komplement till övrigt rekryteringsarbete. Självklart är de personer som arbetar med tester certifierade och utbildade i de tester som vi erbjuder.

Vi är certifierade i OPQ personlighetsformulär och Verify färdighetstest. Testerna är utgivna av SHL Sverige AB och är granskade och godkända av STP, Stiftelsen för tillämpad psykologi. De vilar på vetenskaplig grund och är kontrollerade och validerade av kvalificerade yrkeskategorier.