Pedagogpoolen är en av bryggorna ut i arbetslivet för utrikesfödda

Igår under rundabordssamtalet och arbetsmarknadsmässan Bazaren diskuterade Pedagogpoolens VD, Peder Hagen, kompetensförsörjningen tillsammans med andra arbetsgivare, politiker och tjänstepersoner. Bazaren pågår 8-9 februari 2018 i kulturhuset och samlar ett hundratal utställare och besöks under de två mässdagarna av mer än 10 000 personer.

“Vi verkar för mångfald, alla människors lika värde och att individerna i vår verksamhet ska spegla samhället i övrigt. Med det vill vi hjälpa fler personer att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden genom att erbjuda jobb som vikarie på förskolor och skolor och förmedla glädje, öppenhet och gemenskap. Vi är stolta att vi får vara en av bryggorna ut i arbetslivet för utrikesfödda!” – Säger Peder Hagen, VD Pedagogpoolen.

Bemanningsbranschen är en av de branscher som sysselsätter flest utlandsfödda i Sverige. Andelen utlandsfödda personer som arbetar inom branschen varierar från år till år, men under 2015 var den 34 procent högre än andelen på den totala arbetsmarknaden enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning. Mer än var femte person i branschen är utlandsfödd och inom områden som tillverkning, lager och logistik och handel är andelen ännu högre (Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/bemanningsforetagen/pressreleases/kommentar-till-att-fler-utrikesfoedda-kommer-i-jobb-snabbare-2403913).