Pedagoglyftet


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forge/www.pedagogpoolen.se/wp-content/themes/vre/templates/includes/blog-list.php on line 29

Workshop kring barn med särskilda behov

Denna workshop syftar till att du ska få med dig användbara pedagogiska verktyg för framtida vikarieuppdrag där du kan möta barn och unga i särskilda behov. Workshopen innehåller pedagogiska förhållningssätt…

Läs hela inlägget

LÄR DIG HJÄRT- LUNGRÄDDNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN!

Under denna föreläsning kommer du att få kunskap i hur du bäst agerar i en akut situation, t.e.x. om ett barn sätter i halsen eller får hjärtstopp. Vi kommer även…

Läs hela inlägget

Fortbildning i Stockholm ”Barn med särskilda behov – utmaningar och möjligheter i undervisningen”

På denna föreläsning med Maja Lindqvist får du kunskap kring möjligheter och framgångsfaktorer för att möta elever med särskilda behov. Exempel på innehåll: Utmaningar, generellt inom autismspektrum, adhd och koncentrationssvårigheter…

Läs hela inlägget

Fortbildning i Stockholm: “TA VÄRLDEN IN I KLASSRUMMET – EN WORKSHOP OCH FN:S GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING”

Mathias Demetriades håller en workshop om FN:s globala mål för hållbar utveckling. Syftet med målen är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor och lösa klimatkrisen. På workshopen får…

Läs hela inlägget

Fortbildning i Stockholm 24 oktober – ”Hälsoinspirationsdag med Julia Gedin”

Låt dig inspireras med en fortbildning som fokuserar på dig och din hälsa Träna bör man det vet vi alla. Kom och inspireras av Julia Gedins tankar kring motivation, bra…

Läs hela inlägget