Pedagoglyftet

Bråka smartare – En fortbildning i konflikthantering 10 april

Denna fortbildning ger dig verktyg att hantera de motsättningar som uppstår i vardagen i skolan. Exempel på innehåll är hur man kan stärka ett opartiskt förhållningssätt och hur man vid…

Läs hela inlägget

Workshop kring barn med särskilda behov

Denna workshop syftar till att du ska få med dig användbara pedagogiska verktyg för framtida vikarieuppdrag där du kan möta barn och unga i särskilda behov. Workshopen innehåller pedagogiska förhållningssätt…

Läs hela inlägget

LÄR DIG HJÄRT- LUNGRÄDDNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN!

Under denna föreläsning kommer du att få kunskap i hur du bäst agerar i en akut situation, t.e.x. om ett barn sätter i halsen eller får hjärtstopp. Vi kommer även…

Läs hela inlägget

Fortbildning i Stockholm “Barn med särskilda behov – utmaningar och möjligheter i undervisningen”

På denna föreläsning med Maja Lindqvist får du kunskap kring möjligheter och framgångsfaktorer för att möta elever med särskilda behov. Exempel på innehåll: Utmaningar, generellt inom autismspektrum, adhd och koncentrationssvårigheter…

Läs hela inlägget

Fortbildning i Stockholm: “TA VÄRLDEN IN I KLASSRUMMET – EN WORKSHOP OCH FN:S GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING”

Mathias Demetriades håller en workshop om FN:s globala mål för hållbar utveckling. Syftet med målen är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor och lösa klimatkrisen. På workshopen får…

Läs hela inlägget