Pedagoglyftet

Bråka smartare – En fortbildning i konflikthantering

Denna fortbildning ger dig verktyg att hantera de motsättningar som uppstår i vardagen i skolan. Exempel på innehåll är hur man kan stärka ett opartiskt förhållningssätt och hur man vid…

Läs hela inlägget

SOCIALA MEDIER OCH NÄTMOBBING

Många konflikter mellan barn och unga startar på nätet och kommer sedan till skolan där man som vikarie behöver hantera situationen. I denna föreläsning får du inblick i vilka populära…

Läs hela inlägget

ATT UNDERVISA BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD (Fortbildning i Stockholm)

Denna fortbildning syftar till att du ska få bättre förståelse och användbara pedagogiska verktyg för framtida vikarieuppdrag där du kan möta elever med särskilda behov. Fortbildningen berör bl. a: Hur…

Läs hela inlägget

Se barnet – om att möta barn i olika behov (fortbildning i Göteborg)

Att undervisa en klass med ett tjugotal olika individer ställer krav på vårt ledarskap som vuxna. Hur gör vi när vi inte lyckas nå fram till vissa barn och elever?…

Läs hela inlägget

KONFLIKTHANTERING I SKOLAN (Fortbildning i Umeå)

Denna föreläsning kommer att innehålla verktyg för konflikthantering, forskning om konflikthantering i skolan och en dialog om de yrkesetiska dilemman vikarier kan hamna i. Föreläsaren Agneta Lundström är lektor vid Umeå…

Läs hela inlägget