Om oss

Pedagogpoolen - er professionella, personliga och pålitliga partner.

VRE Education blir Pedagogpoolen – namnet är nytt, allt annat är sig likt!

VRE Education har bytt namn till Pedagogpoolen.

Många skolor kämpar med bristande kompetens och bemanning. Det vill Pedagogpoolen förändra. Därför har vi specialiserat oss på kompetensförsörjning genom att hyra ut och rekrytera väl förberedda och engagerade medarbetare till skolan.

Med femton års erfarenhet är vi idag en av de största aktörerna i Sverige inom bemanning och rekrytering till skola. Vi fortsätter att vara en professionell, pålitlig och personlig partner till våra 1000 samarbetsskolor och 1200 lärarvikarier. Vi brinner för samma sak nu som då – skola!

Det behövs fler eldsjälar i den svenska skolan

Sedan 2001 jobbar vi med bemanning, rekrytering och utbildning av medarbetare med inriktning mot en pedagogisk miljö. Idag är vi ledande i Stockholm där vi har ett nära och framgångsrikt samarbete med närmare 1000 skolor inom alla stadier, från förskola till gymnasium och särskola. Sedan 2012 verkar vi även i Göteborg, Malmö, Lund, Ängelholm och Gävleborgs län. Att utbilda barn och ungdomar är en av samhällets viktigaste uppgifter. Den ställer höga krav på personalens kunskap, fantasi och pedagogiska förmåga. Pedagogpoolens krav är lika högt ställda och är stolta över de medarbetare vi knutit till oss.

 

Vår vision

Pedagogpoolen får människor att växa och utvecklas i sitt lärande samt är en aktiv samarbetspartner som långsiktigt bidrar till att utveckla den svenska skolan.

Historik

Företaget startades år 2001 av grundarna till Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor. Stiftelsen driver idag tre gymnasieskolor och två högstadieskolor i Stockholm. Pedagogpoolen hette tidigare VRE Education men bytte i september 2016 namn till Pedagogpoolen. Qvalitetspoolen och Lärarjouren är Pedagogpoolens två dotterbolag. Qvalitetspoolen hyr ut behöriga förskollärare och barnskötare till förskolor i Stockholms län. Lärarjouren förser förskolor, grund- och gymnasieskolor i Storstockholm med lärarvikarier som är universitetsstudenter. Stockholms universitet och KTH är aktiva delägare i Lärarjouren.

Detta sammantaget ger oss ett gediget kunnande och förståelse för våra kunders önskemål och behov. Vi är en kvalificerad och pålitlig partner när det gäller bemanning och rekrytering till förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.