Lärarvikarien Yvonne Nilsson 71 år (Ängelholm) tilldelas priset ”Årets Senior” för sina insatser inom skola

I fredags kväll utsågs Årets Vikarie för tionde året. Pedagogpoolen vill med priset uppmärksamma lärarvikarier som har gjort en extra stor och betydelsefull insats på förskolor och skolor runt om i Sverige. Yvonne Nilsson, 71 år från Ängelholm, tog emot hedersomnämnandet Årets Senior.

” I vikariejobbet är respekt, empati och bemötande mina ledord, så har det alltid varit och kommer alltid att vara. Jag brinner för mitt jobb som vikarie och jag gör alltid mitt allra bästa oavsett om jag jobbar med de yngre barnen på förskola eller undervisar vuxna i svenska för invandrare. Jag planerar att jobba i ytterligare tre år”, säger Yvonne.

Juryns motivering för Årets Senior lyder: Hon har ett brinnande engagemang för människor och skola. Som lärarvikarie är hon pålitlig, kompetent och rutinerad och ställer alltid upp. Detta tillsammans med lång livserfarenhet gör henne till en oerhört uppskattad vikarie inom alla årskurser, från förskola till vuxenutbildning.

Det är förskolor och skolor som har nominerat vikarier som har uppfyllt kriterierna för Årets Vikarie. I juryn sitter Karin Jordås, generalsekreterare Mentor Sverige, Beata Kull, VD och grundare Lärargalan, Jonas Wennberg, bemanningschef Pedagogpoolen och Peder Hagen, VD Pedagogpoolen.

”Syftet med utmärkelserna är att skapa ett intresse kring lärarvikariens betydelsefulla roll och vikten av vuxna förebilder i skolan. Samtidigt vill vi hylla alla fantastiska vikarier” säger Peder Hagen, VD Pedagogpoolen.

Totalt 30 av de 1300 vikarier, som under 2017 arbetat på skolor och förskolor genom Pedagogpoolen, blev nominerade till Årets Vikarie.