LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE I SKOLAN – ATT HANTERA OCH FÖREBYGGA UTAGERANDE BETEENDE OCH UTBROTT

För en del elever är skolvardagen fylld av utmaningar. Konflikter och frustration kan uppstå i många situationer. Ibland är det lätt att se vad det är som upprör och när, men ibland upplevs det omöjligt. Ibland stiger ilskan till en nivå där eleven förlorar kontrollen över sig själv. Det är då vi ser elever som exempelvis förstör, slåss, kastar saker eller rymmer. Hur bör du göra för att hantera dessa situationer, men framförallt att förebygga så att de inte uppstår igen?

Exempel på innehåll i denna fortbildning:
• Frustration, ilska och självstyrning – hur hör det ihop? Att förstå uppkomsten av utmanande situationer
• Affektsmitta – om affekter och behovet av att bevara sitt lugn
• Att hantera utbrott och utagerande beteenden – vad du gör i varje steg?
• Relation och förståelse – vad behöver du tänka på?
• Hur analyserar vi händelser efteråt för att minska risken för att det ska ske igen.

Föreläsare: David Edfelt är leg psykolog och författare. Han arbetar med utbildning och handledning från förskola till gymnasium och även i andra verksamheter. I fokus ligger de misslyckanden och svåra situationer eleverna möter i vardagen, som lätt blir pedagogernas utmaningar.

Datum och tid: 13 november kl. 18-20. Från kl. 17.45 serveras macka och kaffe/te.

Lokal: Kontoret på Norrtullsgatan 14, ingång i.

Anmälan: Senast 8 november.

Anmäl dig via mejlinbjudan eller intranätet.