KONFLIKTHANTERING I SKOLAN (Fortbildning i Umeå)

Denna föreläsning kommer att innehålla verktyg för konflikthantering, forskning om konflikthantering i skolan och en dialog om de yrkesetiska dilemman vikarier kan hamna i. Föreläsaren Agneta Lundström är lektor vid Umeå universitet, forskare och har praktisk erfarenhet från hantering av konflikter i skolan.

Ur innehållet:

  • Vad möter du som vikarie vad gäller konflikter i skolan?
  • Vad säger världens forskning om konflikthantering i skolan?
  • Hur tänker verksamma lärare när konflikter är under uppsegling i klassrummet?
  • Olika modeller för konflikthantering
  • Vad är speciellt viktigt för dig som vikarie att tänka på när det gäller konflikthantering?
  • Hur kan vi förbättra relationerna mellan elever och mellan lärare och elever genom konflikthantering?

Om föreläsaren:

Agneta Lundström, har 20 års erfarenhet från grundskolan som mellanstadielärare, speciallärare, specialpedagog varav största delen varit fokuserade på att hantera konflikter i skolan i samspel med klasslärare. Resten av yrkeslivet har ägnats till forskning och utbildning där konflikthantering i skolan har fått en framträdande plats. Med i ett forskningsprojekt (Vetenskapsrådet) om konflikter i skolan med Ilse Hakvoort.

Datum: Torsdag 4 april
Tid: Kl.17:30-19.30 (fika serveras från kl. 18:30, föreläsningen börjar kl. 18)
Lokal: Multisalen på Stadsbiblioteket Väven, Storgatan 46 A, 903 26 Umeå
Anmälan: OSA senast 28 mars, du som är anställd vikarie hos oss i Umeå anmäler dig via länken som ligger på intranätet under menyn “Fortbildning”.