Konflikthantering del 2

Konflikter mellan elever: Låt de elever som varit inblandade i konflikten berätta sin bild av det som har hänt och återberätta sedan din egen bild av bråket utifrån allas berättelser, vilket kan låta lite såhär: ”som jag har förstått det… och då gjorde X såhär och Y såhär… stämmer det?”. Fokusera därefter på att hitta en lösning på konflikten. Det viktiga är att alla känner att de får komma till tals och att de blir rättvist behandlade av ”konfliktlösaren”. När det kommer till konflikter mellan elever som ofta bråkar med varandra är det bra att hitta en ordinarie lärare eller fritidspedagog med tidigare kännedom för eleverna som kan lösa konflikten.

Elev som inte kan sitta still: En elev som man träffar på nästan varenda vikariat – eleven som går omkring i klassrummet och pratar med kompisar, som har svårt att fokusera på sina uppgifter, som pratar rakt ut om saker som inte alls har med skolarbetet att göra. Jag brukar prata med dessa elever och förstå varför de inte gör som de ska (hungrig? kört fast på en uppgift? uppgiften är tråkig?). Beroende på elevens svar (en gång svarade en elev ”alltså jag vill sitta still på stolen, men det är något i min kropp som gör att jag inte kan”…) går det att olika lösningar på problemet. Ibland hjälper det att sätta sig bredvid en elev och peppa eleven till att komma igång, ibland kan man låta eleven springa ett varv runt skolgården och så vidare.

Elev som sätter sig på tvären/är uppkäftig: Förklara lugnt och allvarligt för eleven som missköter sig varför ett beteende inte är accepterat. Få eleven att förstå att du menar allvar, utan att för den sakens skull tappa humöret. Mina erfarenheter säger att det här är det mest effektiva sättet att nå fram till en elev och få eleven att självmant sluta upp med ett beteende. Ibland kan det också hjälpa att kompromissa med de barn som sätter sig på tvären, exempelvis kan kan man hjälpa den elev som vägrar plocka undan sina saker istället för att ge en utskällning. 

Grupper som inte lyssnar: Grupper som missköter sig är svåra att hantera. Det kan handla om gäng som springer runt i klassrummet eller en hel klass som man inte får kontakt med. Mitt bästa tips är att göra om lektionsupplägget om man märker att det inte fungerar med en klass. Det kan exempelvis handla om att man tar en mer aktiv roll i klassrummet (lyft frågor vid tavlan, ställ frågor till hela klassen) om det blir det stökigt när eleverna jobbar enskilt.