Konflikthantering del 1

Något jag lärt mig som vikarie är att konflikter är en naturlig del av skolvardagen. Mina erfarenheter säger också att konfliktsituationer lätt drar ner ett vikariat. Det är påfrestande att ta hand om upprörda elever, oavsett om de riktar sin ilska mot en klasskompis, en skoluppgift eller en själv. Ännu mer påfrestande blir det när man som vikarie känner ”jag vet inte vad jag ska göra för att lösa det här”. Därför tänkte jag dela med mig av knep som jag använder mig för att hantera konflikter, och ni vikarier som har egna tips får gärna dela med er av dem i kommentarsfältet!   

1. Tydlighet: Förebygg klassrumskonflikter genom att vara så tydlig som möjligt. Berätta hur dagen kommer att se ut, gå igenom uppgifter noggrant, se till att eleverna vet vad de ska göra om de blir klara med en uppgift. Jag har märkt att en kommentar som ”om 5 minuter kommer jag be er att plocka undan” gör att det går snabbare för eleverna att plocka undan sina saker. Jobbar man i en orolig klass kan det till och med vara en bra idé att lägga till ”och när ni plockar undan era saker vill jag att ni gör det helt tyst”. Ju tydligare du är desto tryggare känner sig eleverna.

2. Tänk ”Barn gör rätt om de kan”: Ett mantra som jag upprepar i huvudet när konflikter väl inträffar (citatet är hämtat från Ross Greene, titta på det här klippet om du vill veta mer). Den tanken bruka hindra mig från att bli upprörd på eleven och tänka ”vilket jobbigt barn”, och istället använda energin till att ”hjälpa” eleven ur konfliktsituationen. 

3. Sök förståelse för elevens beteende: Se hela situationen som problemet istället för enskild(a) elev(er). Försök förstå ORSAKEN till att en elev gör fel, istället för att gå till direkt angrepp mot beteendet. Förstår du orsaken blir det enklare att hitta en lösning till problemet. Att ställa frågor till elever som missköter sig kan hjälpa ibland, men inte nödvändigtvis då barn många gånger inte själva förstår varför de gör som de gör.

4. Hjälp eleven ur konfliktsituationen: Alla konflikter har olika lösningar, men jag brukar ofta förklara i ett lugnt tempo för de elever som är inblandade i konflikten hur jag ser på det som har hänt och sedan diskutera lösningar med eleverna. 

/Nadja