Fortbildning i Stockholm "Barn med särskilda behov - utmaningar och möjligheter i undervisningen"

På denna föreläsning med Maja Lindqvist får du kunskap kring möjligheter och framgångsfaktorer för att möta elever med särskilda behov.

Exempel på innehåll:

  • Utmaningar, generellt inom autismspektrum, adhd och koncentrationssvårigheter
  • Hur du kan lägga upp din lektion för att möta alla elever i undervisningen
  • Vilka arbetssätt leder till måluppfyllelse för barn med särskilda behov enligt forskningen
  • Gruppdiskussioner kring arbetssätt och upplägg av lektion för barn med särskilda behov

Föreläsare: Maja Lindqvist är lärare, förskollärare, handledare, speciallärare och specialpedagog. Hon har lång erfarenhet som lärare och specialpedagog inom skolan. Hon har även författat handledarmaterial.

Datum: Tisdag 5 december

Du som är anställd vikarie hos oss anmäler dig via länken som ligger på intranätet under menyn “Pedagoglyftet”.