Fem lektionstips

Tävlingar: Alla typer av tävlingar triggar igång eleverna. Utmana eleverna i hur lång tid det tar att plocka undan sakerna från bänken, eller skriv ihop en frågesport kring det man sysslat under dagen. Tävlingar är bra för att tävlingsinstinkten får eleverna att fokusera på att vinna istället för uppgiften i sig (få eleverna hurrar ju när man ber de tvätta sina bänkar efter en bildlektion), och får dessutom eleverna att utföra uppgiften bättre än vad de annars gjort.

Brev: Att skriva ett brev till vikarien är en rolig extrauppgift, både för eleverna och för dig, särskilt om man skriver ner lite oväntade frågor som de ska svara på sina brev. Man kan exempelvis fråga om vilken superkraft eleven skulle vilja ha och varför, eller vad de skulle göra om de fick vara lärare i klassen en hel dag. Garanterat underhållande läsning! 

Beskrivningsövning: Dela in eleverna i par och låt dem rita varsin bild som de INTE visar för varandra. Sedan skriver eleverna ner en noggrann beskrivning av sin bild och ger den till sin partner. Nu ska klasskompisen rita av bilden utifrån den skriftliga beskrivningen. En rolig samarbetsövning som fungerar bra på svensklektioner. Övningen går att ändra på och anpassa till elevernas ålder. 

Speed dating: OBS! En övning som är mer harmlös än vad den låter! Eleverna ställer upp på två rader mitt emot varandra, får en minut och ett samtalsämne som de ska prata om med den person som står mitt emot sig själv. När minuten är slut flyttar ena raden sig ett steg åt sidan och får då en ny samtalspartner och ett nytt samtalsämne. Fungerar bra som uppvärmning eller avslut på en lektion, både på svenska och engelska. 

Världskartan: Bra uppgift som jag har kört när jag saknat lektionsplanering. Dra ner världskartan i klassrummet och be eleverna skriva om en plats som de har varit på. Skriv ner lite frågor på tavlan som de ska besvara om platsen, exempelvis: I vilket världsdel ligger platsen? Hur lång tid tog det att resa dit? Hur ser det ut på platsen? När var du där? Med vilka var du där? 

/Nadja