Björn Sundberg tillträder som ny VD på Pedagogpoolen

Den 1 augusti 2019 tillträdde Björn Sundberg som ny VD på Pedagogpoolen och tillhörande dotterbolagen Lärarjouren och Qvalitetspoolen.

Björn har under många år jobbat i bolaget, senast som verksamhetschef med ansvar för det operativa arbetet, och han har även ingått i ledningsgruppen. Björn har en gedigen erfarenhet av bemannings- och rekryteringsbranschen inom både utbildningssektorn och andra tjänsteområden.

”Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med mina kollegor driva verksamheten framåt med målsättningen att vara en professionell och pålitlig samarbetspartner till såväl kunder som medarbetare i hela Sverige. Jag är mycket glad över att ha fått detta förtroende”, säger Björn Sundberg.

Pedagogpoolen är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Sedan 2001 hyr vi ut väl förberedda och engagerade lärarvikarier till förskola och skola samt rekryterar kompetenta lärare och skolledare.

För mer information kontakta:
Björn Sundberg, VD, 0709-36 90 47, bjorn.sundberg@www.pedagogpoolen.se
Jessica Svensson, Pressansvarig, 0707-91 73 62, jessica.svensson@www.pedagogpoolen.se


Pedagogpoolen är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Sedan 2001 är vår affärsidé att hyra ut väl förberedda och engagerade lärarvikarier till förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning inför kortare och längre vikariat, samt att rekrytera kompetenta lärare och skolledare. Pedagogpoolen startades 2001 av grundarna till Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor. Pedagogpoolen har ramavtal avseende skolbemanning och skolrekrytering med ett drygt 30-tal kommuner och friskolekoncerner i Sverige. I koncernen ingår även dotterbolagen Lärarjouren och Qvalitetspoolen.