ATT UNDERVISA BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD (Fortbildning i Stockholm)

Denna fortbildning syftar till att du ska få bättre förståelse och användbara pedagogiska verktyg för framtida vikarieuppdrag där du kan möta elever med särskilda behov.

Fortbildningen berör bl. a:

  • Hur hjärnans funktioner samspelar med villkoren för lärande i skolan lärmiljö.
  • Viktiga kognitiva funktioner och dess påverkan på alla elevers möjligheter att lära.
  • Vilka metoder du kan välja för att lyckas ännu bättre i undervisningen av elever i behov av särskilt stöd.

Fortbildningen är i första hand inriktad på elever i högstadiet och gymnasiet.

Datum och tid: 11 april kl. 18-20. Från kl. 17.45 serveras macka och kaffe/te.

Föreläsare: Anna Borg har en bakgrund som ämneslärare på högstadiet. Idag arbetar hon som skolsamordnare på KIND- Center of Neurodevelopmental Disorders på Karolinska Institutet i Stockholm.

Lokal: Kontoret på Norrtullsgatan 14, ingång i

Anmälan: OSA senast 8/4, du som är anställd vikarie hos oss i Stockholm anmäler dig via länken som ligger på intranätet under menyn “Fortbildning”.

Hoppas vi ses!